Unlock the potential of flexible energy

Greenario Energy gør det muligt for din virksomhed at opnå ekstra indtjening og bidrage til en grønnere balancering af elnettet. Hvis din virksomhed har en el-effekt på over 100 kW, kan du opnå en økonomisk gevinst ved at stå til rådighed med et fleksibelt elforbrug. Samtidig er din virksomhed en aktiv bidragsyder til den grønne omstilling.

Hvad opnår jeg med Greenario Energy?

Med Greenario Energy som samarbejdspartner kan virksomheder:

Tjene penge på at sælge timingen af virksomhedens elforbrug.

Reducere CO2-udledning i forhold til den nuværende regulering.

Bidrage til at sikre en øget forsyningssikkerhed.

Minimere afhængighed af fossile brændstoffer.

Hvad gør
Greenario Energy?

Sådan forløber et samarbejde med Greenario Energy som rådgiver.

Vi kortlægger din virksomheds potentiale.

Vi opsætter styreboks i din virksomhed.

Som virksomhed beslutter I selv, hvor stor fleksibilitet, I ønsker at bidrage med.

Vi puljer dit aktiv med andre virksomheder og melder det ind i balancemarkedet.

Vi styrer aktiveringen og rådgiver løbende.

Din virksomhed får udbetalt penge hver måned.

Din virksomhed får en opgørelse, der kan anvendes til udarbejdelse af klimaregnskab.

Fortidens energisystem er sort

Energisystemet er under pres. Fossile brændstoffer som kul, olie og gas er under udfasning. Vindkraft, solenergi og biomasse og andre vedvarende energikilder udgør rygraden i fremtidens energisystem. Men produktionen fra vindkraft og solenergi er ustabil, da den afhænger 100% af vind og vejr. I fremtiden skaber det et større behov for at sikre frekvensen og balancen i elnettet og dermed elforsyningssikkerheden.

Fremtidens scenarie er grønt

Din virksomhed kan bidrage til at skabe mere balance i energisystemet. Ved at sælge timingen af virksomhedens energiforbrug – altså evnen til enten at øge eller sænke forbrug eller produktion i en given periode – kan mange flere decentrale aktører bidrage til den grønne omstilling.

F.A.Q.

Greenario Energy har samlet de hyppigst stillede spørgsmål i denne liste, som vi opdaterer løbende.

Hvad er fleksibelt forbrug?

Hos Greenario Energy definerer vi et fleksibelt elforbrug ved, at en virksomhed kan flytte en del af sit elforbrug til et andet tidspunkt – ofte i en periode på under 15 minutter. Fleksibelt elforbrug betyder basalt set, at vi bruger strømmen, når den er der – og ikke bruger den, når den ikke er der.

Kan man sælge sit elforbrug?

Ja. Forenklet sagt kan man som virksomhed sælge timingen af sit elforbrug. Ved at sælge fleksibilitetsydelser kan virksomheden hjælpe systemet, når det er kommet i ubalance. Det gøres ved at sælge sin evne til enten at øge eller sænke sit forbrug eller produktion i en given periode mod betaling.

Hvilke fordele kan man opnå med fleksibelt elforbrug?

Et fleksibelt elforbrug kan give virksomheden en økonomisk gevinst, som i kroner og øre vil afhænge af den fleksible el-mængde i en given periode. Derudover vil virksomhedens CO2-udledning mindskes med intelligent styring af de fleksible ressourcer.

Hvordan kan et fleksibelt elforbrug reducere energiomkostningerne?

Virksomheden kan flytte noget af sit elforbrug fra de dyre til de billige timer. Gennem denne fleksibilitet kan virksomheden drage fordel af lavere priser på energi, når der er overskud på markedet. Dette afhænger naturligvis altid af virksomhedens mulighed for justering.

Hvori ligger der CO2-besparelse i fleksibelt forbrug?

Når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, kommer el fra de fossile kraftværker, der sikrer balancekraft og forsyningssikkerhed under spidsbelastninger. Ved at stille en vis mængde fleksibilitet til rådighed bidrager virksomhederne til en CO2-besparelse, der gavner hele energisystemet.

Hvordan kan fleksibelt forbrug påvirke virksomhedens omdømme?

Når en virksomhed stiller sin fleksibilitet til rådighed for elnettet, er den direkte medvirkende til at fremskynde den grønne omstilling af elnettet. Det er et signal til omverdenen om, at virksomheden tager ansvar for at reducere sin miljøpåvirkning og bidrager proaktivt til en bæredygtig udvikling.

Har du yderligere spørgsmål, så tag fat i os

Vil din virksomhed tjene penge på at sætte strøm til den grønne omstilling?