Har I et
grønt
potentiale?

Greenario Energy analyserer i fællesskab med virksomheden potentialet for at tilbyde aktiver i balancemarkedet. Ofte handler det om at lokalisere elforbrugsenheder med mulighed for fleksibilitet, uden at det påvirker virksomhedens produktion.

Som udgangspunkt skal der minimum findes 100 kW fleksibilitet for, at det vil være rentabelt.

Bestil en kortlægning af din
virksomheds potentiale
allerede i dag.

Din virksomheds gevinst er:

  1. Ekstra indtjening med minimal indsats
  2. Reduktion i din CO2-udledning
  3. Aktiv bidragsyder til den grønne omstilling
  4. Ingen forstyrrelser af din kerneforretning

The best case scenario
is a green one

Vil din virksomhed tjene penge på at sætte strøm til den grønne omstilling?