Hvad kan Greenario Energy gøre?

Boksen er grøn – ligesom løsningen

Greenario Energy gør det muligt for industrielle virksomheder at få deres forbrugs- og produktionsaktiver gjort tilgængelige i balancemarkedet. Ved at udnytte allerede eksisterende aktiver kan virksomheden få en indtægt på noget, de før udelukkende har betragtet som en udgift. Samtidig bidrager virksomheden aktivt til en mere bæredygtig udvikling.

Sådan kan Greenario Energy gøre en forskel for din virksomhed

  1. Analytisk gennemgang af dit energiforbrug
  2. Ekstra indtjening med minimal indsats
  3. Reduktion i din CO2-udledning
  4. Aktiv bidragsyder til den grønne omstilling
  5. Overvågning af dit energiforbrug
  6. Ingen forstyrrelser af din kerneforretning

Hvordan fungerer det?
Med intelligent styring balancerer Greenario Energy elforbrug og produktion ved at gå ind og skrue ned eller slukke for strømmen hos deres tilmeldte virksomheder i en kort periode. Ved at udskyde forbruget hos nogle elforbrugere kan der være strøm til andre, som har behov for det. På den måde kan mindre aktører som virksomheder i industrien levere og bidrage til balancering af elsystemet.

Hvorfor puljer Greenario virksomheder?
Den enkelte virksomhed vil sjældent være i stand til selv at tilbyde sig i balancemarkedet, da det kræver meget stor volumen. Ved at pulje flere aktører kan Greenario Energy gøre en forskel for mange. Som samarbejdspartner er vi kundens direkte adgang til at implementere og optimere virksomhedens aktiver i balancemarkedet.

Greenario Energy leverer knowhow og intelligent styring, mens Energinet har den nødvendige adgang for at kunne byde fleksibiliteten ind i markedet.

Sådan kommer I i gang

Møde med konsulent

Introduktion til Greenario energy

Greenario Energy møder dig på din virksomhed og præsenterer jer for mulighederne for at blive en aktør i balancemarkedet. Du får en introduktion til, hvordan Greenario Energy arbejder, og hvordan vores styringsboks fungerer.

Analyse

Kortlægning af potentiale

Greenario Energy analyserer i fællesskab med virksomheden potentialet for at tilbyde aktiver i balancemarkedet. Ofte handler det om at lokalisere elforbrugsenheder med mulighed for fleksibilitet, uden at det påvirker virksomhedens produktion. Som udgangspunkt skal der minimum findes 100 kW fleksibilitet for, at det vil være rentabelt.

Integration og styring

Opsætning af Greenario Energy

Næste step er at montere og forbinde boksen. Herefter udarbejder Greenario Energy en plan for, hvornår virksomheden ønsker at stå til rådighed i balancemarkedet. Greenario Energy byder herefter virksomhedens fleksibilitet ind i markedet og aktiverer enhederne på de aftalte tidspunkter.

Rapportering

Rapportering og udbetaling

Greenario Energy udfærdiger hver måned en rapport over aktiveringen, og virksomheden modtager derefter betaling. Efterhånden som Greenario Energy modtager data fra virksomhedens forbrug kan der opstå mulighed for at optimere forbruget i balancemarkedet.

Vil din virksomhed tjene penge på at sætte strøm til den grønne omstilling?